Kıyı Erozyonlarına Karşı Yapı Çeşiteri

Kıyıların erozyona uğraması Turizm sektöründe ki Otellerimizin plajları açısından görsel bir problem ve ekonomik bir kayıp olmasının yanında, ülkemiz ve tüm halkımız açısından da bir miras kaybıdır. Bu sebeple Kıyı Erozyonu son derece önemli olan ve önlem alınması gereken bir problemdir.

Kıyıların erozyona uğraması durumunda yapısal tedbirlerle bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yapısal çözümler, sert yapılar "kıyı duvarı (seawall), iksa ya da kaplama (revetments), mahmuz (groin), perde duvar (bulkhead), dalgakıran (breakwater)" ve yumuşak yapılar yapay plaj metotları olan "kıyı yenileme (beach nourishment), kum geçişi (by-pass)" diye ikiye ayrılmaktadır. Kıyıların kumla beslemesi ile yenilenmesi çalışmaları son yıllarda genellikle tercih edilen yöntemdir.

Kıyıların erozyonuna karşı korunması için inşa edilecek kıyı koruma yapılarının "sert yapıların" uygulamaları için geotüp kullanmak çevreci bir yaklaşım sergilemenin yanında hem zamandan tasarruf edilmesine hem de problemin daha ekonomik bir şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

Kaynakça: (Kıyı Çizgisi Erozyonuna Karşı Çözüm Yöntemleri ve Antalya Örneği, Yalçın Yüksel, YTÜ)