Uygulama

Şirketimiz, bünyesinde satış ve pazarlamasını yaptığı malzemelerin aynı zamanda uygulama çalışmalarını da yapmaktadır. Uygulama alanlarımız 3 ana başlık altında toplanmaktadır:


Binalarda Enerji Verimliliği ve Yalıtım Uygulamaları


Geotesktil Tüpler ile Susuzlaştırma Uygulamaları

Geotekstil tüplerin kullanım alanlarını iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar:

1. Susuzlaştırma Uygulamaları


Uygulama Alanları

 1. Deniz, dere ve nehir tarama çamurlarının susuzlaştırılmasında
 2. Kâğıt endüstrisinde
 3. Uçucu kül işletmelerinde
 4. Atık su işletmelerinde
 5. Kömür işletmelerinde
 6. Maden arama ve çıkarma işletmelerinde
 7. Tarımsal faaliyet alanlarında

2. Kıyı Liman Uygulamaları


Uygulama Alanları

 1. Deniz tabanı setleri
 2. Kıyı ve liman yapıları
 3. Deniz dolguları
 4. Köprü ve viyadük dibi destekleme uygulamaları.

Ürün Satışı

Geotekstil Uygulamaları ile alakalı daha detaylı bilgi için;


Ön Üretimli Çift Duvarlar ile İnşaat Uygulamaları