Referanslar

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Çamur Susuzlaştırma Projesi

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nin Atıksu Arıtma Tesisi 9.155,88 m2 taşınmaz üzerinde 1.178,00 m2 alana sahiptir. Bu ünitede atıksuların artıma işlemi gerçekleştirilmektedir. GEPOSB Merkezi Atıksu Artıma Tesisinde katılımcı firmalardan kaynaklanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Tesisin nihai debisi 3.000 m3/gün kabul edilmiştir. Tesisin fiziksel üniteleri ve çamur susuzlaştırma sistemi 3.000 m3/gün ve biyolojik arıtma ise 1.500 m3/gün olarak dizayn edilmiştir. Arıtılan Atıksu 31 Aralık 2004 tarihli ve 25687 no'lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Yönetmeliği Tablo 19'a uygunluk sağlamaktadır.

Adres: Kirazpınar Mh., Balçık Yolu Üzeri, 41400 Gebze/Kocaeli