Satış ve Pazarlama


Arı Mühendislik 1997 yılından beri binaların Enerji Verimliliği konularında dizayn ve uygulama olarak faaliyet göstermektedir. Daha sonraki yıllarda faaliyet alanına Yeşil Bina ve Çevre Teknolojilerini de ilave etmiştir.

Halihazırda:

 • Mevcut binalara ısı, su yalıtımı, estetik cephe dekorasyonu yolu ile renovasyonu ve değer katılması;
 • Depreme ve Yangına karşı güvenli, Enerji Verimli, Hızlı Bina yapma teknolojileri,
 • Dere, Gölet, Arıtma Tesislerinin dip çamurları ile Ziraat, Madencilik, Sanayi tesislerinin atık sularının filtrasyonu ve susuzlaştırılması yöntemi ile yeniden kullanımı

konularında iştigal etmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliği ve Yalıtım


Satış Pazarlama - Binalarda Enerji Verimliliği ve Yalıtım

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışardan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir.

Firmamız binalarda enerji verimliliğini sağlamak için uygulama çalışmalarının yanı sıra kullanılan yalıtım malzemelerinin satış ve pazarlamasını da yapmaktadır.

Ürün Satışı

Binalarda Enerji Verimliliği ile alakalı daha detaylı bilgi için;


Çevre Teknolojileri


Geotekstil Tüpler


Satış Pazarlama - Çevre Teknolojileri

Yüksek filtrasyon performansına sahip geotekstil kumaş, atıkların ve çamurun bertarafında kullanılır. Geotekstil Tüpler, yüksek mukavemete sahip örgülü geotekstillerden imal edilmiştir. Geçirgenliği sayesinde suyun çıkışına izin verirken, katı malzemenin torba içerisinde kalmasını sağlar. Geotekstil Tüpler pompalama esnasına doğacak basınçlara dayanıklı dikişlerle imal edilmiştir. Santrifüj'e ve Filterbelt Press'e göre çok daha düşük işletme maliyetine sahiptir. Bakım onarım için vakit harcamaya gerek yok. Çıkan su ile sulama ve doğrudan salım yapılabildiği için işletme maliyetinde azalma sağlanır.

Geotekstil Tüplerin Kullanım Alanları

 • Atık Su Arıtma Tesislerinde, Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde, Sondaj ve Ocaklarda Çamur susuzlaştırılması ve bertaraf edilmesi
 • Deniz, Nehir veya Göl dip çamuru tarama çalışmaları
 • Kıyı Uygulamaları

Ürün Satışı

Geotekstil tüpler ile alakalı daha detaylı bilgi için;


İnşaat


Satış Pazarlama - İnşaat

Firmamızın inşaat konusunda ki iştigalleri arasında;

 1. Isı yalıtımlı ön üretimli çift duvar imalatı için kullanılan Thermomass çubukların satış ve pazarlaması;

  THERMOMASS ÇİFT DUVAR Sisteminde, duvarın taşıyıcı kısmı fabrikada boşluklu üretilip şantiyeye sevk edilir. Şantiyede birbirlerine bitişik şekilde, proje esasına göre yerleştirilen duvarların taşıyıcı kısımlarını oluşturmak için, fabrikada üretilen dış kabuklar sisteme kalıp vazifesi görerek katın tamamına aynı anda beton dökülmesini sağlar.


 2. Ön üretimli sistemlerin satış ve pazarlaması;

  a. Isı Yalıtımlı Çift Duvar
  b. Ön Germeli Boşluklu Döşeme
  c. Çift Duvar İstinat Duvarı
  d. Ön Üretimli Merdiven
  e. Ön Üretimli Asansör Kulesi

 3. Satış ve Pazarlamasını yaptığımız ürünleri ile inşaat uygulamaları

Ürün Satışı

Ön Üretimli Sistemlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için;